رویه صادرات برای تسریع و تسهیل تشریفات گمرکی ابلاغ شد

در .

گمرک جمهوری اسلامی ایران رویه صادرات جهت تسریع و تسهیل تشریفات گمرکی را ابلاغ کرد.

ابلاغیه گمرک ایران

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: