نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در روسیه

در .

در راستای توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه به ویژه روسیه سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران در نظر دارد نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران را در شهر ولگاگراد روسیه با هدف معرفی توانمندیهای تولیدی و صنعتی از تاریخ 27 لغایت 30 مردادماه 1396 در محل نمایشگاه های بین المللی ولگاگراد روسیه برگزار نماید .

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر

33353399-011 و 33353391-011

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: