پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت آذربایجان

در .

شرکت بازرگانی بین المللی پارس پگاه تجارت در نظر دارد پاویون جمهوری اسلامی ایران را در نمایشگاه بین المللی صنعت آذربایجان در مورخ 22 الی 24 شهریور 1396 برگزار می گردد.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: