رئیس کارگروه کشاورزی و آب دفتر نمایندگی اتاق کرمان در رفسنجان، از بسترسازی برای کاربردی شدن پایان نامه های دانشجویی در دانشگاه های رفسنجان با موضوع پسته خبر داد.

به گزارش دفتر نمایندگی اتاق کرمان در رفسنجان، علی بساوند در نخستین نشست این کارگروه گفت: این مهم از طریق ارتباط موثرتر کارگروه کشاورزی و آب با دانشگاه های رفسنجان عملیاتی می شود.

افزایش بهره وری و کشت های جایگزین نجات بخش هستند

رئیس اداره جهاد کشاورزی رفسنجان نیز در این جلسه از افزایش بهره وری و استفاده از کشت های جایگزین به عنوان دو راهبرد اصلی برای تغییر شرایط نامساعد درآمد از بخش کشاورزی شهرستان یاد کرد. رضایی افزود: در شرایطی که آب به میزان کافی در منطقه وجود ندارد اصرار بر نگه داشتن و افزایش سطح زیرکشت، کار صحیحی نیست و باید شرایط به سمت افزایش بهره وری سوق داده شود.

وی همچنین درخصوص لزوم استفاده از کشت های جایگزین بیان کرد: کار کشت های جایگزین در رفسنجان آغاز شده و محصولاتی همچون گل محمدی، زرشک و عناب با صرفه اقتصادی بسیار خوب می توانند به عنوان کشت های جایگزین پسته مورد استفاده قرار گیرند. رضایی تاکید کرد: استفاده از کشت های جایگزین به منزله رها کردن محصول پسته در منطقه نیست بلکه هدف استفاده بهینه از منابع برای اقتصادی کردن کشاورزی در منطقه است.

آب، سم، کود و تغییر اقلیم مشکلات کشاورزان

در ادامه این نشست تعدادی از باغداران به بیان مشکلات کشاورزی منطقه پرداختند. کمبود آب، عدم وجود سم و کودهای مناسب، مقاوم شدن آفات، بهره وری پایین و تغییر اقلیم از جمله مشکلات عنوان شده در این نشست بود. گواهی های استاندارد های بین المللی در محصولات کشاورزی رفسنجان ارائه می شود

در این نشست نماینده رسمی شرکت بازرسی و گواهی ارگانیک KIWABSC آلمان نیز در خصوص شرایط اعطای گواهی نامه های حد مجاز آلاینده های سموم و ارگانیک توضیحاتی ارائه کرد. علی گرامی گفت: دریافت گواهی نامه های ارگانیک در شرایط فعلی تولید پسته در رفسنجان توصیه نمی شود و پیشنهاد می شود فعالان این حوزه برای دریافت گواهینامه حد مجاز آلاینده ها اقدام نمایند. وی با اشاره به بازار فروش مناسب محصولاتی که دارای این گواهینامه هستند اظهار کرد: پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک محصولات فاقد این گواهینامه در فروش های بین المللی خود با اشکالاتی مواجه شوند. گرامی تاکید کرد: ما باید همواره با رصد بازار و شرایط حاکم، پیش بینی های لازم در خصوص آینده ی فروش محصولات خود را انجام دهیم.

راه اندازی کرسی پسته با مشارکت بخش خصوصی و دانشگاه

مدیر اجرایی دفتر نمایندگی اتاق کرمان در رفسنجان در پایان این نشست از بررسی طرح راه اندازی کرسی پسته در رفسنجان با مشارکت اتاق بازرگانی و دانشگاه های رفسنجان خبر داد. عباس عسجدی خاطرنشان کرد: پیرو پیشنهادات مطرح شده در این کارگروه، سعی خواهیم کرد با همکاری انجمن پسته ایران، پژوهشکده پسته ایران، مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان و دانشکده های کشاورزی شهرستان، بحث راه اندازی کرسی پسته را امکان سنجی و در صورت تایید راه اندازی کنیم.

وی هدف اولیه از راه اندازی این کرسی را تجمیع و ارزیابی اطلاعات دانشگاهی و تجربیات بخش خصوصی و ارائه توصیه به کشاورزان منطقه بیان کرد. مدیر اجرایی دفتر نمایندگی اتاق کرمان در رفسنجان گفت: بر اساس مباحث ارائه شده در این نشست به نظر می رسد تشکیل زیرکارگروه هایی همچون سم، کود و آب با حضور بخش دانشگاهی ضروری به نظر می رسد.