شما می توانید با استفاده از لینک زیر نسبت به پرداخت مبالغ دلخواه به حساب اتاق بازرگانی اقدام نمایید.

 

پرداخت آنلاین