در نخستین نشست کارگروه امور مالیاتی، بیمه و بانک دفتر نمایندگی اتاق کرمان در رفسنجان، بر لزوم دقت در ثبت رویدادهای مالی در دفاتر قانونی برای حسابرسی مالیاتی تاکید شد.

به گزارش دفتر نمایندگی اتاق کرمان در رفسنجان، رئیس کارگروه امور مالیاتی دفتر نمایندگی اتاق کرمان در رفسنجان در این نشست با حضور جمعی از حسابداران شرکت های تولیدی و صادراتی شهرستان های رفسنجان و انار، گفت: قانون جدید مالیاتی و راه اندازی نظام جامع مالیاتی در کشور اهمیت کار حسابداران را چند برابر کرده و لازم است حسابداران در تعامل با مدیران مالی شرکت های متبوع خود دفاتر منظمی را تنظیم و ارایه کنند.

غلامرضا رضامند افزود: با توجه به برداشته شدن تدریجی قانون علی الراس در نظام جدید مالیاتی کشور، ایرادات جزئی می تواند باعث رد دفاتر و ایجاد مشکلات بعدی برای مودی شود. وی با تاکید بر لزوم به روز بودن اطلاعات حسابداران اظهار کرد: طرحی آماده شده که بر اساس آن با دانشگاه های شهرستان در خصوص مباحث آموزشی در حوزه حسابداری همکاری و تعامل داشته باشیم.

رضامند، تصریح کرد: فارغ التحصیلان رشته حسابداری باید کار عملی را در کنار آموزش های تئوری دنبال کنند، از طرفی شرکت ها و موسسات تولیدی و صادراتی نیز باید از دانش روز حسابداری بهره بگیرند و این می تواند در یک تعامل دو طرفه با دانشگاه ها محقق شود. در ادامه این نشست مدیر اجرایی دفتر نمایندگی اتاق کرمان در رفسنجان گفت: اتاق به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور از همه توان و ظرفیت خود برای کمک به رونق تولید و صادرات استفاده می کند.

عباس عسجدی تصریح کرد: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ظرفیت بسیار مناسبی برای فعالیت اتاق های بازرگانی ایجاد کرده و بر این اساس اتاق فارغ از نقش مشورتی خود در حل و فصل مشکلاتی از جمله مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی، اعضای خود را همراهی می کند. وی در خصوص روند بررسی پرونده مودیان در هیات های حل اختلاف مالیاتی تاکید کرد و افزود: لازم است آن دسته از مودیان مالیاتی که عضو اتاق بازرگانی هستند قبل از طرح پرونده خود در هیات، در اتاق بازرگانی حضور پیدا کنند و با نمایندگان بند 3 قانون مالیات های مستقیم که از طرف اتاق معرفی شده اند، مشورت نمایند.

عسجدی، در پایان ضمن اشاره به دوره های تخصصی برگزار شده در دفتر نمایندگی اتاق کرمان در رفسنجان، از برگزاری بیشتر کارگاه های آموزشی کاربردی با هماهنگی مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان در حوزه مالیاتی در رفسنجان خبر داد. گفتنی است در این نشست به پرسش های مدیران حسابداری در زمینه مالیات پاسخ داده شد.