اعزام هیات تجاری به کشورهای مالزی ، ترکیه و عمان

در .

شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان در نظر دارد به منظور توسعه روابط تجاری و گسترش صادارات غیر نفتی ، پاویون جمهوری اسلامی ایران را با حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور همزمان با نمایشگاه های بین المللی موادغذایی در کشورهای مالزی ، ترکیه و عمان برگزار نماید.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: