نمایشگاه تخصصی صنعت برق و آب عمان

در .

نمایشگاه تخصصی صنعت برق و آب عمان در تاریخ 11 الی 13 اردیبهشت ماه 1396 در مسقط پایتخت عمان برگزار می گردد.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: