پیشنهاد اتاق تهران برای رفع مشکل مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تصویب شد

در .

بر اساس اعلام اتاق تهران، پیشنهاد این اتاق در راستای توسعه فرهنگ مالیاتی در فعالان اقتصادی و رفع مشکل مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.

در این مصوبه آمده است: "در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و به منظور اعمال مساعدت برای مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم ترتیبی اتخاذ کند که ماموران مالیاتی ذیربط با لحاظ کردن اظهارنامه ها و صورت های مالی و تسلیمی واحدهای تولیدی موصوف و با اولویت قطعی نمودن مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال 94 و 95 آنان را صادر و ابلاغ نماید.

بدیهی است در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27 بهمن ماه 1380 صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و املاک آنها تعیین خواهد شد."

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: