برگزاری هفته فرهنگی جاده ابریشم در چین

در .

اتاق بازرگانی بین المللی جاده ابریشم در نظر دارد همزمان با برگزاری اجلاس تجاری جاده ابریشم (2017)،هفته فرهنگی جاده ابریشم را هم در تاریخ 17 لغایت 23 شهریور ماه 1396 در شهر شیان چین برگزار نماید.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: