هیات وزیران حقوق گمرکی و سود بازرگانی را تصویب کرد

در .

هیات وزیران، حقوق گمرکی و سود بازرگانی و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش و ورود خودروهایی با حجم موتور بیش از 2500 سی سی را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی و اصلاحات بعدی آن برای اجرا در سال 96 تنفیذ می شود و همچنین ثبت سفارش و ورود خودروهای سواری با حجم موتور بیش از 2500 سی سی مجاز نیست.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: