رای دیوان عدالت اداری در خصوص شماره اقتصادی مودیان مالیاتی

در .

بر اساس اعلام اتاق ایران، با توجه به وجود مشکل رد دفاتر مالیاتی تولیدکنندگان توسط سازمان امور مالیاتی و نظر به تلاش های سندیکای تولیدگنندگان لوله و پروفیل فولادی، رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 7 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صادر شده که در زیر آمده است.

رای دیوان عدالت اداری در خصوص شماره اقتصادی مودیان مالیاتی

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: