دستاوردهای مهم شورای گفت و گوی کشور برای بنگاه های اقتصادی

در .

شصت و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور با حضور وزیر کار و معاونان وی و همچنین رئیس و معاونان سازمان تامین اجتماعی برگزار شد و دستاوردهای مهمی برای بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی در حوزه کار و تامین اجتماعی داشت. مصوبات این نشست در زیر آمده است.

 

  • image4553
  • image4554

Simple Image Gallery Extended

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: