ویژه نامه تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط منتشر شد

در .

مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان ویژه نامه تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط را در 100 صفحه منتشر کرد.

در این ویژه نامه به گفت و گو با فعالان اقتصادی استان و کاربلدان و پیشکسوتان بخش های مختلف اقتصاد پرداخته و به پرسش هایی مانند بزرگترین دغدغه های بنگاه های استان در رابطه با تامین مالی چیست؟ پاسخ داده شده است.

همچنین در همین رابطه چند پرسش از جمله فعالان اقتصادی چه تدابیری در این زمینه اندیشیده اند؟ خبرگان اقتصادی چگونه مشکل کمبود نقدینگی را تحلیل می کنند؟ سایر کشورها چه سیاست هایی را در موقعیت های مشابه ایران در پیش گرفته اند؟ مطرح شده که می توانید پاسخ ها و مصاحبه های مربوط به آنها را  اینجا  بخوانید.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: