تمديد زمان ارسال صورت معاملات فصل پاييز تا پايان فروردين 96

در .

بر اساس اعلام سازمان امور مالياتی کشور زمان ارسال صورت معاملات فصل پاييز تا پايان فروردين 96 تمدید شد.

به پيشنهاد سازمان امور مالياتی کشور و موافقت وزير امور اقتصادی و دارايی، نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص موضوع آئين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 169 قانون ماليات های مستقيم اصلاحی مصوب 31 تيرماه 94، براي کليه فصول سال 95 کماکان مطابق مقررات و دستورالعمل های قبلی صادره توسط سازمان امور مالياتی کشور بوده و البته مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل پاييز سال 95 تا پايان فروردين ماه سال 96 تمديد شد.

همچنین از ابتدای سال 95 با توجه به حذف امکان ارسال اطلاعات فروش در گزارش امتناع وفق قانون ماليات مستقيم مصوب 31 تيرماه 94، فعالان اقتصادی در هنگام فروش کالا يا خدمات به ديگر فعالان اقتصادی، مکلف به درج شماره اقتصادی خريدار در گزارش های فهرست معاملات هستند.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: