بنگاههای اقتصادی اطلاعات انبارهای خود را ثبت کنند

در .

بر اساس اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برای شناسه دار کردن انبارها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن، واحدهای فعال در این رابطه اطلاعات دقیق و کامل مربوط به تمامی انبارهای تخلیه، نگهداری و بارگیری کالا، بنگاه های اقتصادی (واحدهایی که مجوز آنها صرفاً انبار، سردخانه و سیلو است و همچنین کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی، صنفی و... که دارای انبار است و برای آنها اسناد حمل و قبوض انبار صادر می شود) در این فایل ثبت و حداکثر تا 20 اسفندماه 95 به آدرس market.development94@gmail.com بخش توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان ایمیل نمایند.

شایان ذکر است از سال 1396 برای واحدهایی که مشخصات آنها در سامانه جامع انبارها ثبت نشده باشد، بارنامه یا هرگونه اسناد حمل کالا صادر نمی شود.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: