دستورات اداره کل مالیات عراق

در .

بر اساس اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد، اداره کل مالیات عراق با توجه به پایان سال مالی 2016 و پایان مهلت ارسال نامه های عدم اعتراض از سوی شرکت ها، کارخانجات و پیمانکارانی که قراردادهایی با سازمان های دولتی، دپیلماتیک و ائتلاف بین المللی منعقد کرده اند، دستوراتی را به شرح زیر اعلام کرده است.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: