خبر خوش مالیاتی به متقاضیان وام بانکی

در .

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ازاین‌پس اشخاص حقیقی متقاضی تسهیلات بانکی تا مبلغ 100 میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تا مبلغ 300 میلیون تومان نیازی به دریافت گواهی‌های مالیاتی ندارند.

سیدکامل تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه بر اساس تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، بانک‌ها به‌منظور پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام بگیرند، گفت: سازمان امور مالیاتی فقط برای آن دسته از مودیانی که بدهی مالیاتی نداشته باشند، گواهی صادر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی باهدف حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فضای کسب‌وکار میزان تسهیلات دریافتی که نیازی به دریافت گواهی مالیاتی ندارد را افزایش داده است، افزود: طبق توافق صورت گرفته با بانک مرکزی ازاین‌پس اشخاص حقیقی متقاضی هرگونه تسهیلات بانکی تا مبلغ 100 میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی تا مبلغ 300 میلیون تومان (ظرف مدت یک سال)، ملزم به دریافت گواهی‌های مالیاتی نمی‌باشند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: پیش‌ازاین اشخاص حقیقی متقاضی تسهیلات بانکی تا مبلغ 50 میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تا مبلغ 150 میلیون تومان ملزم به دریافت گواهی نبودند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بابیان اینکه به‌منظور رضایتمندی مودیان زمان صدور گواهی ماده 186 بسیار کاهش‌یافته است، گفت: هم‌اکنون تبادل اطلاعات مربوط به صدور این گواهی از طریق سامانه‌های الکترونیکی بین بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود و ادارات امور مالیاتی موظفند ظرف 15 روز نسبت به ارسال پاسخ اقدام کنند.

وی با این توضیح که طبق آخرین آمار در سه‌ماهه فصل پاییز ادارات امور مالیاتی سراسر کشور به‌طور میانگین ظرف مدت 4 روز به حدود 100 درصد استعلام‌های مربوط پاسخ داده‌اند، افزود: ما درصدد هستیم این مدت را همچنان کاهش دهیم.

تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه تأکید سازمان امور مالیاتی کشور الکترونیکی کردن و کوتاه نمودن تمامی فرآیندهای مالیاتی است، خاطرنشان کرد: مکانیزه شدن این فرآیند که باهدف تکریم ارباب‌رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان صورت گرفته است سبب کاهش ترددهای غیرضروری، کاهش هزینه‌ها، پیشگیری از جعل گواهی مالیاتی شده است.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: