مجوز به بانک ها برای بخشودگی سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان

در .

با تصویب هیئت دولت، به بانک ها برای بخشودگی سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان مجوز داده شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، با تصویب هیئت دولت و بنا بر پیشنهاد مشترک بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، به بانکها اجازه داده می شود در چارچوب دستور العملی که بانک مرکزی آماده می کند نسبت به بخشودگی سود تسهیلات بانکی تا 100 میلیون تومان اقدام کنند.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: