این مرکز در اسفند سال 1390 با تصمیم هیات رییسه دور هفتم پایه ­گذاری شد و با هدف تقویت بخش خصوصی و کمک به فرآیند توسعه اقتصادی از سال 1391 به طور رسمی کار خود را آغاز نموده است. چشم انداز

دستیابی بخش خصوصی با نمایندگی اتاق به رهبری اقتصادی استان کرمان
 
ماموریت

ایفای نقش موثر در رشد و توسعه اقتصادی استان از طریق بهبود محیط کسب و کار و تقویت فرهنگ نوآوری، کارآفرینی و رقابت پذیری


 اهداف
1.       ایجاد بستر مناسب برای هدایت و تقویت تشکل ­های فکری و اقتصادی و بهره برداری موثر از ظرفیت­های مراکز علمی و پژوهشی
2.      ریشه ­یابی عدم توسعه کسب و کارهای استان و دستیابی به یک مدل کارآمد از طریق پژوهش­های عملیاتی
3.     ارتقا و به روزآوری سطح آگاهی و دانش متولیان حوزه کسب و کار بخش خصوصی
4.     تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح، مورد نیاز حوزه کسب و کار بخش خصوصی

 

ارزش های سازمانی

  • همکاری، مشارکت و کار تیمی
  • صداقت، شفافیت و احترام متقابل
  • تعهد سازمانی و نظم و انضباط
  • خردورزی، یادگیری و دانش افزایی
  • خلاقیت و نوآوری
تماس با ما

کرمان، خیابان 24 آذر- کوچه شماره 8- غربی یک- سمت راست- کدپستی:7619713811

تلفن: 32464774 034  و 32442324 034

فکس: 3374 3248 034

تلفن آموزش: 32435147 034

 ایمیل مرکز مطالعات و بررسی های اقتصادی اتاق : ERS@kccim.ir