این دفتر در سال 1384 افتتاح شد

مدیر دفتر: آقای جلیل کاربخش

کارشناس : نیلوفر عرب

آدرس: رفسنجان، بلوار امام رضا(ع)، کوچه شماره 12

تلفن: 34298346 و 34298345

فاکس: 34281833

پست الکترونیکی: sadafmirzaeyan@gmail.com