درباره کمیسیون

در .

رئیس کمیسیون: آقای بابک اسماعیلی
نائب رئیس کمیسیون:
دبیر کمیسیون:آیدین زمانیان

کمیسیون صنعت معدن تشکیل شده از دو کمیته صنعت و معدن :
رئیس کمیته صنعت آقای مهندس عباس جبالبارزی
رئیس کمیته معدن آقای رسول بهادر

 

رئوس برنامه های اجرایی کمیسیون صنعت و معدن در هشتمین دوره فعالیت هیات نمایندگان اتاق کرمان به شرح زیر است:

1- تشکیل کمیته‌ای مرکب از دست‌اندرکاران بخش صنعت و معدن (بخش خصوصی، دانشگاه و سازمان‌های دولتی) با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت تدوین برنامه راهبردی صنعت و معدن استان بر اساس برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

2- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت تشکیل خوشه‌های صنعتی و معدنی استان کرمان با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت.

3- انجام اقدامات لازم جهت حل مشکلات جاری واحدهای صنعتی و معدنی.

4- انجام اقدامات لازم جهت استفاده حداکثری از تولیدات صنایع استان در تامین کالا و خدمات در پروژه‌های صنعتی و معدنی استان. 4-1)تشویق، ترغیب و انجام اقدامات لازم جهت تشکیل شرکت‌هایEPC توسط مدیران صنایع جهت حضور در مناقصات و جذب پروژه.

5- تشویق، ترغیب و انجام اقدامات لازم جهت تشکیل شرکت‌های هلدینگ بازاریابی و صادراتی توسط مدیران بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی استان کرمان.

6- شناسایی نیازهای آموزشی بنگاه‌های کوچک و متوسط و برگزاری دوره‌های مورد نیاز از طریق مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق.

7- اجرایی کردن ارتباط صنعت و دانشگاه بصورت عملی.

8- معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن به سرمایه گذاران با هماهنگی مدیریت سرمایه گذاری اتاق.

9- تشکیل کمیته کار آفرینان جوان با همکاری کمیسیون کسب و کار اتاق.