ارتباط با کمیسیون

در .

رییس کمیسیون: محمدحسین اکبری یزدی

 دبیر کمیسیون: مرجان ایرانمنش 32471875 – 32475644

دبیرخانه کمیسیون ها: 32471875 – 32475644 و commissions@kccim.ir

این کمیسیون در راستای نقش مشورتی خود، در حوزه های بانک، مالیات، بیمه تامین اجتماعی و کار مشاوره می دهد که لیست مشاوران در زیر آمده است.

حوزه بانک 

ارزی - حسن امیری

ریالی - محمدرضا صاحب الزمانی

حوزه مالیات ذبیح الله خوارزمی- محمدحسین قربانی- حسین قربانی
حوزه تامین اجتماعی محمدحسین علیزاده - هوشنگ شفیعی 
حوزه کار

غلامرضا سالاری

 

  • 014A3059
  • 014A3060

Simple Image Gallery Extended