ارتباط با کمیسیون

در .

رییس کمیسیون: محمدحسین اکبری یزدی

 دبیر کمیسیون: مرجان ایرانمنش 32471875 – 32475644

دبیرخانه کمیسیون ها: 32471875 – 32475644 و commissions@kccim.ir

این کمیسیون در راستای نقش مشورتی خود، در حوزه های بانک، مالیات، بیمه تامین اجتماعی و کار مشاوره می دهد که لیست مشاوران در زیر آمده است.

حوزه بانک 

 حسن امیری

 

دوشنبه ها ساعت 10 تا 12

حوزه مالیات  محمدحسین قربانی شنبه ها 8 تا 10

 

حوزه تامین اجتماعی

محمدحسین علیزاده

شنبه ها ساعت 11 تا 13

حوزه کار

غلامرضا سالاری