صدور گواهی مبدا

در .

امکان صدور گواهی مبدا برای آن دسته از اعضای اتاق که دارای کارت بازرگانی هوشمند هستند از طریق سامانه یکپارچه مدیریت اعضای اتاق های بازرگانی فراهم شده است .

در آینده ای نزدیک صدور گواهی مبدا تنها از طریق کارت هوشمند و از بستر وب انجام می شود . بنابراین لازم است اعضای محترم با روند این فرآیند آشنا شوند.

برای آشنایی با روش صدور گواهی مبدا الکترونیکی فایل کتاب راهنما را از اینجا دریافت و مطالعه فرمایید .