تمدید کارت عضویت

در .

 

مدارك لازم جهت تمديد كارت عضويت حقيقي

  1. تكميل فرم مشخصات بازرگاني و روابط عمومي

 جهت دریافت فرم مشخصات بازرگانی با فرمت pdf اینجا کلیک نمایید و برای دریافت این فرم بافرمت jpg اینجا کلیک نمایید.

 جهت دریافت فرم اطلاعات روابط عمومی با فرمت pdf اینجا کلیک نمایید و برای دریافت این فرم بافرمت jpg اینجا کلیک نمایید.

 

ثبت نام از طريق cscs.ir  با استفاده از مرورگر Internet explorer

 

مدارك لازم جهت تمديد كارت عضويت حقوقي

  1. تكميل فرم مشخصات بازرگاني و روابط عمومي

جهت دریافت فرم مشخصات بازرگانی با فرمت pdf اینجا کلیک نمایید و برای دریافت این فرم بافرمت jpg اینجا کلیک نمایید.

 جهت دریافت فرم اطلاعات روابط عمومی با فرمت pdf اینجا کلیک نمایید و برای دریافت این فرم بافرمت jpg اینجا کلیک نمایید.

 

ثبت نام از طريق cscs.ir  با استفاده از مرورگر Internet explorer