صدور کارت عضویت

در .

مدارك لازم جهت صدور كارت عضويت حقيقي

1. كپي كارت ملي

2. كپي شناسنامه

3. كپي مدرك تحصيلي

4. يك قطعه عكس

5. تكميل فرم مشخصات بازرگاني و روابط عمومي

 جهت دریافت فرم مشخصات بازرگانی با فرمت pdf اینجا کلیک نمایید و برای دریافت این فرم بافرمت jpg اینجا کلیک نمایید.

 جهت دریافت فرم اطلاعات روابط عمومی با فرمت pdf اینجا کلیک نمایید و برای دریافت این فرم بافرمت jpg اینجا کلیک نمایید.

 6. گواهي عدم سوء پيشينه

 

ثبت نام از طريق وب سایت  www.cscs.ir  با استفاده از مرورگر Internet explorer

 

مدارك لازم جهت صدور كارت عضويت حقوقي

 

  1. كپي كارت ملي(مديرعامل)
  2. كپي شناسنامه(مديرعامل)    
  3. كپي مدرك تحصيلي(مديرعامل) 
  4. كپي اساسنامه
  5. يك قطعه عكس(مديرعامل)
  6. تكميل فرم مشخصات بازرگاني و روابط عمومي
  7. گواهي عدم سوء پيشينه (مديرعامل)

    8 . كپي اظهار نامه ثبت شركت

 

جهت دریافت فرم مشخصات بازرگانی با فرمت pdf اینجا کلیک نمایید و برای دریافت این فرم بافرمت jpg اینجا کلیک نمایید.

 

 جهت دریافت فرم اطلاعات روابط عمومی با فرمت pdf اینجا کلیک نمایید و برای دریافت این فرم بافرمت jpg اینجا کلیک نمایید.

 

 ثبت نام از طريق وب سایت  www.cscs.ir  با استفاده از مرورگر Internet explorer