عضو محترم اتاق کرمان

 پیش از آغاز فرآيند ثبت نام جهت دريافت بازرگاني ارائه يكي از معيارهاي سنجش فعاليت در زمينه تجارت الزامي است که این معيارها در زیر آمده است.

*معيارهاي سنجش:

1-داشتن حداقل سه سال سابقه كارت بازرگاني اعم از متصل يا منفصل براي افرادي كه بيش از دو سال كارت خود را تمديد نكرده اند ، که به عنوان سابقه فعاليت بازرگاني محسوب مي شود

2-ارايه  مدارك مبني بر مبادرت به امور بازرگاني داخلي يا خارجي كه نشان دهنده سه سال فعاليت متقاضيان باشد نظير يكي از موارد ذيل:

2/1- ارايه تاييديه مبني بر سه سال همكاري در امور بازرگاني در بنگاه هاي اقتصادي و تجاري معتبر (اشخاص حقيقي و حقوقي) با ارايه گواهي مربوطه مانند:

الف- حكم كارگزيني مبني بر تاييد تصدي مديريت عامل، عضو هيات مديره، مديريت بازرگاني يا فروش

ب- حكم كارگزيني و يا ارايه ليست بيمه تامين اجتماعي مبني بر تصدي كارشناس امور بازرگاني و ساير فعاليت هاي مرتبط

2/2-ارايه اظهار نامه مالياتي

2/3- ارايه پروانه كسب معتبر به نام متقاضي در زمينه هاي مرتبط كه از تاريخ صدور آن حداقل سه سال گذشته باشد.

2/4- داشتن حداقل سه سال سابقه عضويت فعال به صورت متصل يا منفصل در تشكل هاي اقتصادي با تاييد تشكل مربوطه

2/5- ارايه مجوز صنعتي اخذ شده از وزارت صنعت معدن و تجارت و ساير گواهي هاي فعاليت از وزارتخانه ها و مراجع ذيربط

2/6- دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي مرتبط اعم از داخلي و يا خارجي (مديريت بازرگاني، علوم اقتصادي، امور گمركي، صنعتي و توليد)

 

صدور کارت بازرگانی :

شرايط متقاضيان دريافت كارت بازرگاني (حقيقي و حقوقي):

1-  حداقل سن متقاضی باید 23 سال باشد . (براي دريافت كارت حقوقي ، مدير عامل بايد واجد اين شرط باشد)            

2-  متقاضی نباید كارمند دولت باشد مگر اين كه بازنشسته شده باشد . (براي دريافت كارت حقوقي ، مدير عامل بايد واجد اين شرط باشد)

3-  متقاضی باید داراي مدرك ديپلم و يا بالاتر باشد.

 در غير اين صورت یکی از مدارک زیر لازم است :

سه سال اظهارنامه مالياتي و گواهی از اداره کل دارایی و امور اقتصادی و صنف مربوطه مبنی بر فعالیت متقاضی در سه سال گذشته

 پروانه بهره برداري بنام متقاضي از وزارت صنعت و معدن و تجارت . (براي دريافت كارت حقوقي ، مدير عامل بايد واجد اين شرط باشد)

4- دارا بودن سند ملکی به نام متقاضي

 در غير اين صورت  اجاره خط محضري  و يا اجاره خط بنگاهي با برگه كد رهگيري  . (براي دريافت كارت حقوقي ، شركت بايد واجد اين شرط باشد)

5- ارايه يكي از معيارهاي سنجش فعاليت در زمينه تجارت* . (براي دريافت كارت حقوقي ، مدير عامل بايد واجد اين شرط باشد)

 

   چنانچه شما متقاضی دریافت کارت بازرگانی حقوقی هستید مدارک زیر را آماده نمایید

1 - تکمیل فرم های مربوطه (مشخصات بازرگانی،تعهدنامه دريافت كارت بازرگاني، بانک اطلاعات روابط عمومی)  توسط مديرعامل   (این فرم ها در انتهای این صفحه به فرمت pdf و jpg قابل دانلود هستند )                                     

2 - گواهی عدم سوء پیشینه (مدیر عامل)                                                                                                

3 - جوابیه استعلام از اداره ثبت اسناد

4 - جوابيه استعلام از اداره دارايي و استعلام گمرك

 لازم به ذکر است استعلام مالیاتی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی به صورت آنلاین امکان پذیر است. برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید.

 (توجه1: لطفاً دقت داشته باشید هنگام تحویل مدارک به اتاق بازرگانی از تاریخ استعلام دارایی بیش از دوماه و از تاریخ گواهی عدم سوء پیشینه بیش از سه ماه نگذشته باشد.)

(توجه2:لطفاً توجه داشته باشید آدرسی که به اداره دارایی جهت درج در استعلام دارایی می دهید دقيقا"همان آدرس محل کارتان باشد که در سند يا اجاره خط قيد شده است)

(توجه3: لازم است كدپستي ارایه شده در استعلام دارايي با كدپستي سند يا اجاره خط مطابقت داشته باشد )

5 - تکمیل برگه "د" (فرم گواهی امضاء) (بایستی به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه شود و در آنجا فرم د امضاء گردد)   

6 - تکمیل برگه"الف"(اظهاریه بانکی) با مراجعه به بانکی که شرکت در آن حساب جاری دارد . قید عبارت "حساب جاری" و "صاحب حساب فاقد چک برگشتی است" توسط بانک الزامی است. (نکته مهم: از افتتاح حساب حداقل یکسال گذشته و حداقل تراکنش مالی یک میلیارد ریال باشد. همچنین بازه زمانی تراکنش مالی حداقل یکساله، توسط متصدی بانک حتما در نامه قید شود.)

7- درج كد ملي اعضاء هيات مديره در پشت فرم مشخصات بازرگاني

8 - دریافت شناسه ملی شرکت از اداره ثبت شرکت ها        

9- دریافت کد اقتصادی شركت  از اداره کل امور اقتصادی و دارايي

10- کپی از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي مدیر عامل پشت و رو در یک صفحه

11 -کپی از کارت پایان خدمت یا كارت معافيت مدیر عامل (برای متولدین سال 1337 به بعد) پشت و رو در یک صفحه      

12- يك قطعه عکس رنگی زمينه سفيد (مدیر عامل) 

13- داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده

(توجه4: كدپستي سند يا اجاره خط حتماً‌ بايستي با استعلام دارايي و بقيه موارد يكسان باشد . )

14- کپی از اساسنامه ، اظهارنامه ثبت شركت ها  و  آگهی تاسیس، آگهی تغییرات در روزنامه رسمي                                        

15- کپی از آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل(آخرین مدرک تحصیلی حداقل بایستی دیپلم باشد)

16- واریز مبلغ 800.000 ریال به حساب 2202108310 نزد بانک تجارت جهت حضور در دوره توجیهی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی

17- واریز مبلغ 440.000 ریال به نام خزانه کشور به حساب جاری سیبا شماره 2175803950006      

18- تکمیل فرم تعهدنامه رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي. جهت دریافت فرم اینجا کلیک کنید

 

فرم های اشخاص حقوقی:

 جهت دریافت فرم تعهدنامه دريافت كارت بازرگاني با فرمت pdf اینجا کلیک نمایید و برای دریافت فرم تعهدنامه دريافت كارت بازرگاني بافرمت jpg اینجا کلیک نمایید.

 جهت دریافت فرم مشخصات بازرگانی با فرمت pdf اینجا کلیک نمایید و برای دریافت این فرم بافرمت jpg اینجا کلیک نمایید.

 

چنانچه شما متقاضی دریافت کارت بازرگانی حقیقی هستید مدارک زیر را آماده نمایید.

 1-تکمیل فرم های مربوطه (مشخصات بازرگانی، تعهدنامه دريافت كارت بازرگاني ،‌بانک اطلاعات روابط عمومی) - این فرم ها در انتهای این صفحه به فرمت pdf و jpg قابل دانلود هستند               

2  - گواهی عدم سوء پیشینه                                                                                            

3 - جوابیه استعلام از اداره ثبت اسناد

4 - جوابيه استعلام از اداره دارايي و استعلام گمرك

(توجه1: لطفاً دقت داشته باشید هنگام تحویل مدارک به اتاق بازرگانی از تاریخ استعلام دارایی بیش از سه ماه و از تاریخ گواهی عدم سوء پیشینه بیش از سه ماه نگذشته باشد.)

(توجه2:لطفاً توجه داشته باشید آدرسی که به اداره دارایی جهت درج در استعلام دارایی می دهید دقيقا"همان آدرس محل کارتان باشد که در سند يا اجاره خط قيد شده است)

(توجه3: لازم است كدپستي ارایه شده در استعلام دارايي با كدپستي سند يا اجاره خط مطابقت داشته باشد )

5-تکمیل برگه "د" (فرم گواهی امضاء) (بایستی با به همراه داشتن کپی کارت ملی به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه شود و در آنجا فرم د امضاء گردد)             

6- تکمیل برگه"الف"(اظهاریه بانکی) با مراجعه به بانکی که شرکت در آن حساب جاری دارد . قید عبارت "حساب جاری" و "صاحب حساب فاقد چک برگشتی است" توسط بانک الزامی است. (نکته مهم: از افتتاح حساب حداقل یکسال گذشته و حداقل تراکنش مالی یک میلیارد ریال باشد. همچنین بازه زمانی تراکنش مالی حداقل یکساله، توسط متصدی بانک حتما در نامه قید شود.)

 7-کپی از کارت پایان خدمت یا معافيت (برای متولدین سال 1337 به بعد) پشت رو در یک صفحه

8-کپی از کلیه صفحات شناسنامه و كارت ملي پشت رو در یک صفحه

9-داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری

(توجه4: كدپستي سند يا اجاره خط ‌ بايستي با كدپستي  استعلام دارايي و بقيه موارد يكسان باشد يكسان باشد )

10-کپی آخرین مدرک تحصیلی(آخرین مدرک تحصیلی حداقل بایستی دیپلم باشد)

11-دو قطعه عکس رنگی زمينه سفيد

12- دریافت پیش ثبت نام کد اقتصادی از سایت دارایی tax.gov.ir

13-واریز مبلغ 440.000 ریال بنام خزانه کشور به حساب جاری سیبا شماره 2175803950006

14- واریز مبلغ 800.000 ریال جهت حضور در دوره آموزشی توجیهی دریافت کارت بازرگانی به حساب 2202108310 نزد بانک تجارت

  15- تکمیل فرم تعهدنامه رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي. جهت دریافت فرم اینجا کلیک کنید

فرم های اشخاص حقیقی :

جهت دریافت فرم تعهدنامه دريافت كارت بازرگاني با فرمت pdf اینجا کلیک نمایید و برای دریافت فرم  تعهدنامه دريافت كارت بازرگاني بافرمت jpg اینجا کلیک نمایید.

 جهت دریافت فرم مشخصات بازرگانی با فرمت pdf اینجا کلیک نمایید و برای دریافت این فرم بافرمت jpg اینجا کلیک نمایید.

 

 پس از آماده سازی مدارک فوق الذکر ، تهیه و تکمیل فرم های بالا آنها را اسکن نموده و آماده ثبت نام ااکترونیکی شوید.

تذکر : جهت ثبت نام الکترونیکی می بایست از مرورگر Internet explorer  استفاده نمایید.

  
لینک ورود به سامانه یکپارچه صدور و تمدید کارت بازرگانی :   www.cscs.ir

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و پاسخ به سئوالات احتمالی با تلفن : 32465653-034 بخش بازرگانی تماس حاصل فرمایید.

 

 

Please publish modules in offcanvas position.