اخبار اتاق

مشکلات فعالان اقتصادی کرمان در حوزه تامین اجتماعی بررسی شد

2020-01-18-08-18-25 در نشستی با حضور رئیس اتاق کرمان و جمعی از اعضای هیات نمایندگان، مدیرکل تامین اجتماعی استان و روسای شعب مختلف این سازمان، مشکلات فعالان اقتصادی کرمان در...

واحد آموزش اتاق کرمان رتبه نخست را در بین اتاق های کشور کسب کرد

2020-01-12-09-11-01 واحد آموزش اتاق کرمان از سوی موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران رتبه نخست را در بین اتاق های کشور در سال 1398 کسب کرد و توانست برای پنجمین سال متوالی...

رئيس کمیسيون گردشگری اتاق کرمان پيشنهاد كرد: منزل شهيد سلیمانی به موزه تبديل و ثبت ملي...

2020-01-08-04-54-36  رئيس كميسیون گردشگري و صنايع دستي اتاق كرمان گفت: پيشنهاد تبديل شدن منزل سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني به موزه و ثبت ملي آن توسط اين كميسیون مطرح شده است...

رویدادها

Arrow
Arrow
Slider