بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران به نقل از وزارت زراعت عراق، ممنوعیت واردات هندوانه و خربزه به دلیل افزایش نیاز محلی از 6 اسفندماه جاری برداشته شده و اجازه واردات به این کشور صادر شده است.