شرکت شهرک های کشاورزی شعبه استان کرمان، از سرمایه گذاران برای واگذاری شهرک گلخانه ای چیل آباد ارزوئیه دعوت به عمل آورده است. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به سایت این شرکت به آدرس www.apcp.ir مراجعه و یا با شماره 32514530- 034 تماس حاصل نمایند.