رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت، خدمات ویژه این صندوق را اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.

  • image17143
  • image17144

Simple Image Gallery Extended