وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حذف دفترچه های درمانی جدید از اول اسفندماه 99 و استفاده از کارت ملی برای استفاده از خدمات درمانی را اعلام کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.