بر اساس درخواست نمایندگی وزارت امور خارجه در کرمان، در راستای تلاش برای بازاریابی محصولات کشاورزی استان به ویژه پیاز، صادرکنندگان باید انواع محصول ارائه شده خود را با مشخصات کامل، سابقه فعالیت، نام کشورهایی که قبلا صادرات داشته اند، وجه تمایز و نقاط قوت شرکت در مقایسه با سایر رقبا، آدرس و شیوه های برقراری ارتباط را به منظور معرفی هویت صادرکننده، توان صادراتی شرکت و همچنین شیوه های تعامل با خریدار، به این نمایندگی اعلام کنند.