بر اساس اعلام اتاق ایران، اطلاعات مربوط به تجار تاجیکی علاقمند به همکاری با فعالان ایرانی اطلاع رسانی شده که در زیر آمده است.

 • 001_1_page_07
 • 002_1_page_08
 • 003_1_page_09
 • 004_1_page_10
 • 005_1_page_11
 • 006_1_page_12
 • 007_1_page_13
 • 008_1_page_14
 • 009_1_page_15
 • 010_1_page_16
 • 011_1_page_18
 • 012_1_page_19
 • 013_1_page_20

Simple Image Gallery Extended