دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهمیه واردات مواد مخرب لایه اوزون را ابلاغ کرده که در زیر آمده است.

سهمیه واردات مواد مخرب لایه اوزون