نمایشگاه ها

شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی در نظر دارد ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بغداد عراق را در تاریخ ۶ الی ۹ اسفند 1399 برگزار نماید.

اطلاعات بیشتر: ۸۸۳۷۰۴۵۰ – ۰۲۱
پایگاه اینترنتی شرکت پروژه های نمایشگاهی : www.empa.ir