بر اساس اعلام اتاق ایران، مصوبات یکصد و سیزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد ابلاغ شده که جزئیات آن در زیر آمده است.

  • 1_page_27
  • 1_page_28
  • 1_page_29
  • 1_page_30
  • 1_page_31

Simple Image Gallery Extended