نمایشگاه ها

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان را همزمان با نمایشگاه تخصصی صنعت آب و تاسیسات فاضلاب در تاریخ 6 الی 10 بهمن ماه 1399 برگزار نماید.

وب سایت:
تلفن:
031-36633939
فکس:
031-32602006