کمیته مشترک بازرگانی ایران ـ فنلاند با همکاری این معاونت در نظر دارد وبینار آشنایی با فرآیندهای صلیب سرخ را با حضور مسئول لجستیک صلیب سرخ در تهران در ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 8 دی ماه 1399 برگزار نماید.

لینک شرکت در برنامه یک ساعت قبل از جلسه فعال می شود لطفا اینجا کلیک کنید.