نمایندگی وزارت امور خارجه در کرمان، بولتن اخبار اقتصادی مهرماه 99 منطقه غرب افغانستان- هرات را اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.

بولتن اخبار اقتصادی مهرماه 99 منطقه غرب افغانستان- هرات