براساس اعلام بانک تجارت، این بانک در نظر دارد به منظور بازگشت کارخانجات صنعتی به چرخه تولید و در راستای اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، املاک صنعتی (کارخانه، کارگاه، سوله و ...) را با شرایط سهل واگذار و مساعدت های لازم را به عمل آورد.