براساس اعلام وزارت امور خارجه، بر اساس یادداشت وزارت امور خارجه قزاقستان، جمهوری اسلامی ایران در فهرست دولت های خارجی دریافت کننده تسهیلات روادید الکترونیک آن کشور قرار گرفته که جزئیات آن در زیر آمده است.

قرار گرفتن ایران در فهرست دریافت کنندگان تسهیلات روادید الکترونیک کشور قزاقستان