طبق اطلاع واصله از وزارت امور خارجه کشورمان، شرکت هولدینگ داروسازی بلاروسی بل فارم پروم تمایل خود را برای همکاری مشترک تجاری با شرکت های ایرانی فعال در حوزه داروسازی اعلام نموده است.