براساس اعلام سازمان ملی استاندارد، با توجه به اینکه ایران صادرکننده پسته به اتحادیه اروپاست و افلاتوکسین این محصول در مبادی ورودی اتحادیه مورد کنترل رسمی قرار می گیرد، ضروری است که اطلاعات بهداشتی پسته های صادراتی ایران به اتحادیه اروپا در سامانه TRACES مورد بررسی قرار گیرد؛ جزئیات بیشتر در زیر آمده است.

  • image13243
  • image13244

Simple Image Gallery Extended