مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان در روز چهارشنبه مورخ 30 مهرماه 1399 در محل سالن اصفهان شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران واقع در بزرگراه چمران برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 85730000-021 معاونت بین الملل اتاق ایران تماس حاصل فرمائید.