بر اساس اعلام اتاق ایران، وزارت امور خارجه گزارشی در خصوص بندر کوریک قزاقستان و فرصت های آن برای ایران از جمله به صرفه بودن سرمایه گذاری در این بندر، به دلایلی مانند فاصله کم با سواحل غربی دریای خزر، اتصال به ریل های سراسری، موقعیت مناسب در طرح یک کمربند یک جاده و ... را اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.

گزارش فرصت های بندر کوریک قزاقستان