بنا بر اعلام نمایندگی وزارت خارجه در خراسان شمالی و همچنین اعلام وزارت امور خارجه ترکمنستان، در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا محدودیت های اعمال شده گذشته برای عبور اتباع ترکمنی، خارجی، بدون تابعیت و همچنین حمل و نقل بار و تردد کلیه وسائل نقلیه از مرز ترکمنستان تا تاریخ 11 شهریور 1399 تمدید شده است