براساس اعلام نمایندگی وزارت امورخارجه در کرمان، وزارت امور خارجه متحده عربی، دفتر ناوبری توسط کشور امارات به منظور نظارت بر قایق های چوبی (لنج ها)، برنامه ریزی و مدیریت تردد آن ها تاسیس شده که جزئیات آن در زیر آمده است.