بر اساس اعلام وزارت امور خارجه در کرمان، لیست اطلاعات تجار و بخش تجاری کشور اتیوپی، واصل شده از معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت متبوع اطلاع رسانی شده که جزئیات آن در زیر آمده است.

  • 200121
  • 200131

Simple Image Gallery Extended